ผู้แนะนำของท่านคือ คุณชญาดา โทร.0841239306 E-Mail:chayadawell@yahoo.co.th

เข้าเว็บไซต์ของทีม

Username


Passwordลืม password
แจ้งการโอนเงิน

ลงทะเบียนล่าสุด
03:10   นพดล
18:44   สมศักดิ์
20:35   ดำรงศ์ศักดิ์
22:20   ด็อม
12:53   คุณานนต์
13:54   เอกพล
04:04   ศิริกัลยารัตน์
21:58   ประเทือง
16:21   จีรนันท์
22:45   นพดล
19:42   HelenFleek
01:52   Natthasak
03:52   วิวัฒน์
00:29   นิกร

คู่มือการใช้งาน


สถิติผู้เข้าชมเว็บ

  สถิติวันนี้

60 คน 

  เมื่อวาน

55 คน 

  สถิติเดือนนี้

1789 คน 

 สถิติทั้งหมด

2171585 คน 

เริ่มเมื่อ 2013-08-17**เว็บไซต์นี้เป็นเว็บขยายสายงานของทีม Goodtopupthaiteam **

หลักการต่อสายงาน

คำศัพท์ที่ควรรู้ในส่วนนี้ 
 1. Sponsor(SP) คือ การแนะนำธุรกิจให้เพื่อนใหม่ของเรา 
 2. Upline (UL) คือ คนที่อยู่ข้างบนองค์กรของเรา ซึ่งเราอาจจะไม่รู้จัก หรือ บางทีอาจจะ เป็นผู้ Sponsor เราโดยตรงก็ได้ ดังนั้น ลูกของเราที่เราแนะนำโดยตรง เราจึงเป็นทั้ง UL และผู้ SP โดยตรง 
 3. Downline (DL) หรือ ทีมงาน คือ คนที่อยู่ข้างล่างองค์กรของเรา อาจจะเป็นคนของเรา โดยตรง หรืออาจจะเป็นคนที่ UL ส่งมาให้ก็ได้ (แต่ความเป็นจริงอยากจะให้เรียกว่า “ทีมงาน” มากกว่า เพราะคำว่า “Down” ถ้าใครถูกเรียกแล้ว มันแปลกๆ เพราะทุกคนก็มี ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน) จากแผนธุรกิจถ้าวันนี้เรามีสมาชิก จะเป็นเราแนะนำเอง หรืออัฟไลน์โยน มาให้ หรือทีมงานที่อยู่ในองค์กรเรา มีการทำงาน จนเกิดคะแนน ทั้ง ซ้าย และขวา เราจะมีสิทธิ์รับ ค่าบริการหารทีมตลอดไป     


คราวนี้เวลาเรากรอก Online ต้องบอกว่า 
 - เรา เป็นผู้แนะน า A และเรา เป็น Upline ด้านซ้าย 
 - เรา เป็นผู้แนะน า B และเรา เป็น Upline ด้านขวา 
 - เรา เป็นผู้แนะน า C และ A เป็น Upline ด้านซ้าย 
 - เรา เป็นผู้แนะน า D และ B เป็น Upline ด้านขวา ในกรณีที่ลูกของเรายังไม่สามารถหาลูกส่วนตัวได้ทั้งคู่ แต่ว่าเราหา C และ D ได้ เราก็ต้อง เอาทั้งคู่ไว้ฝั่งนอกสุด เราจะไม่ต่อสายในให้กับใคร  


เหตุผลก็เพราะว่า การต่อให้ DL ด้านขาใน หรืออัพไลน์ ยกให้ดาวน์ไลน์แนะนำในธุรกิจนี้ ถือว่าทำให้ดาวน์ไลน์ หลับค่ะ เพราะดาวน์ไลน์จะไม่แนะนำใครอีก เพราะถือว่าแนะนำแล้ว และ การทำให้เต็มชั้นไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้นการวางรหัสต้องดูที่คะแนนเป็นหลัก ถ้าวางเต็มชั้นนั้น ใช้กับแผนแบบ Matrix ส่วนแผน แบบ Binary จะดูคะแนน ข้างอ่อน – ข้างแข็งเป็นหลัก กล่าวคือ การวางอย่างไรจะได้คะแนนหรือจะได้เงิน วางแบบเต็มชั้น จะเสียคะแนนไปฟรีๆ ถ้า เขาไม่ได้แนะนำใคร แต่แผนแบบ Binary จะมีด้านหนึ่งที่เราทำร่วมกับ DL เรียกว่า “Power Line” เป็นขาที่ช่วยในการผ่อนแรงการทำงาน ส่วนขาในก็ทำส่วนตัวของใครของ ท่าน

เมื่อลูกของเราหาลูกส่วนตัวได้เอง ยกตัวอย่าง นาย A เกิดหานาย A1 ได้ขึ้นมา แนะนำว่าควรเอาไว้ฝั่งด้านนอกสุดก่อน ซึ่งเราจะเรียกด้านนี้ว่า “Power Line” ต่อจากนั้น นาย A หามาได้อีกเป็นลูกของคนที่ 2 คือ นาย A2 ก็ต่อไว้สายในของ A คราวนี้ นาย A เขา ทำแบบนี้ให้เป็นวัฒนธรรม แล้วองค์กรจะเกิดการช่วยเหลือกันซึ่งและกัน และจะทำให้เกิดพลังใน การทำงาน ทำให้องค์กรเติมโต และยั้งยืนคราวนี้เวลาเรากรอก Online ต้องบอกว่า 
 - A เป็นผู้แนะนำ A1 และ C เป็น Upline ด้านซ้าย 
 - A เป็นผู้แนะนำ A2 และ A เป็น Upline ด้านขวา 
 เหตุการณ์ต่อมา สมมุติเราหาลูกส่วนตัวได้อีก 1 คน ชื่อ E เราก็ต้องเลือกว่าจะให้นาย E อยู่ฝั่งอ่อนของเรา ซึ่งกรณีนี้ฝั่งอ่อนก็คือ ฝั่งขวา ก็ให้นาย E อยู่ฝั่งขวา เพื่อจะได้มีคะแนนตัด Balance เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืน

คราวนี้เวลาเรากรอก Online ต้องบอกว่า - เรา เป็นผู้แนะน า E และ D เป็น Upline ด้านขวา 
และถ้า D เขาหาคนมาได้ ชื่อ D1 ก็ควรต่อฝั่ง Power line ฝั่งขวาของนาย D ก่อน และถ้าต่อมา D หาลูกใหม่ได้อีก ชื่อ D2 คราวนี้ก็ต้องต่อฝั่งในของนาย D เอง ดังรูป


คราวนี้เวลาเรากรอก Online ต้องบอกว่า 
 - D เป็นผู้แนะนำ D1 และ E เป็น Upline ด้านขวา 
 - D เป็นผู้แนะนำ  D2 และD เป็น Upline ด้านซ้าย 

การต่อสายงานอย่างถูกต้อง

การต่อสายงานที่ถูกต้อง!! และ การจะเก็บคะแนนส่วนเกินที่ยังไม่ได้จับคู่ เราต้องทำคุณสมบัติ ซ้าย 1 ขวา 1 ทำด้านไหนได้ก่อน จะเก็บคะแนนส่วนเกินในด้านนั้นได้ก่อน ดังนั้น คนแรกต้องมาต่อฝั่งแข็งให้เร็วทีสุด ฝั่งแข็งคือข้างทีติดกับอัพไลน์ แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ซ้ายหรือขวา 
ต้องถามอัพไลน์ว่าฉันอยู่ด้านไหนของอัพไลน์? มิฉะนั้น มันไม่เก็บคะแนนให้ (รับสมัครด้วยตนเอง ไม่ใช่คนที่โยนลงมาจากอัพไลน์) แต้มทีเกิดขึ้นจากองค์กรณ์ต่อสายลงไป จะหายไปตอนเที่ยงคืน ถ้าเรายังไม่มีคนในด้านนั้นๆ ตัดยอดนับคะแนนจับคู่ทุกวันเที่ยงคืน ทุกคะแนนเมือนำมาจับคู่เป็นเงินทั้งสิ้น สมมุติ G4 = 2,000คะแนน ถ้าจับคู่กับ 2,000 คะแนนคือ 500 บาท พูดง่ายๆ เอาคะแนนมาคูณ 25% เป็นจำนวนเงินค่าจับคู่ ถ้าท่านปล่อยให้มันหายไป G1=600 คะแนน  G2=800 คะแนน G3=1,400 คะแนน G4=2,000 คะแนน วันละ 600 คะแนนวันละ 2,000 คะแนน ถ้า 20,000 คะแนน เป็นเงิน 5,000บาทแล้ว บางคนเห็นถามว่ารายได้มากๆของอัพ มาจากไหน? มาจากตรงนี้ จากการขยายสายงาน จากการจับคู่ (ค่าแนะนำอีกต่างหาก) อีกฝั่งนึงท่านจะทำเมือไรแล้วแต่ท่าน แต่ต้องลงฝั่งแข็งก่อนให้เร็วทีสุด 1 คน ตัวท่านจะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวครึ่งซีก แปลว่าทำคุณสมบัติเก็บคะแนนด้านนั้นแล้ว อันนี้เรืองใหญ่มากๆ ต่อไปค่อยต่อสายอีกฝั่งนึง เราเรียกว่าฝั่งทีมอ่อน ซึ่งท่านต้องทำเองทั้งหมด ไม่มีอัพโยนลงมา การต่อสายงาน เราจะโยนแบบนี้คือ ซ้ายสุด กับขวาสุด (ของตัวเอง)เท่านั้น ทุกครั้งทีมีดาวใหม่ ถ่ายทอดเรืองนี้ลงไปด้วย ไม่ใช่ไปทำแต้มข้างอ่อนข้างเดียว ไม่งั้นคะแนนรั่วออกหมด เรืองนี้นำไปบอกผู้มุ่งหวังได้ด้วยว่า ถ้าเขาเห็นโอกาส ให้รีบสมัครโดยเร็ว เพราะสมัครช้าก็ต้องลงไปต่อข้างล่าง ใครสมัครก่อนได้เปรียบกว่า แต้มทีเกิดขึ้นด้านล่าง นับเป็นของเราหมด แค่เราต้องทำคุณสมบัติซ้ายขวาดังที่กล่าวในตอนต้นไว้


     


ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ
Copyright @ 2013 By Goodtopupthaiteam.com
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่